XtGem Forum catalog

Gb
Đo từ trái sang phải trước ! mep' man` hình trái tại gốc mũi tên màu đỏ.điều kiện gió 0
80 full= 1 màn hình +1/5 góc của kal
81 full đạn sẽ rơi vào vạch chia tỷ số của 2 đội. ở thể loại score
82 full đạn sẽ rơi vào vạch ngăn cách giữa bảng tỷ số và bảng item force trợ lực
83 full đạn sẽ rơi vào giữa bảng force trợ lực
84 full đạn sẽ rơi vào mép cuối dual 3 (tinh' tư` trái sang)
85 full đạn sẽ rơi vào 3/4 dual thứ 2
86 full đạn sẽ rơi vào giữa dual thứ nhất
87 full đạn sẽ rơi vao` chữ (L) cuối cùng trong chữ (all)
88 full đạn sẽ rơi vào khe hở ngăn cách giữa bảng đạn và bảng item dual
89 full đạn sẽ rơi vào khoảng trống giữa dan 2 và ss
90 full đạn rơi thẳng vào đầu mình

Đo Từ phải sang ! mép màn hình phải tại gốc mũi tên màu đỏ !điều kiện gió o
80 full = 1 màn hinh+1/5 góc của kal
81 full đạn rơi vào giữa đạn 1 và đạn 2
82 full đạn rơi vào viền đen bao bọc 3 loại đạn
83 full đạn rơi vào ghi nhớ so' góc (chữ số hàng đơn vị)
84 full đạn rơi vào mép cuối dual 3 (tinh la dual xa mình)
85 full đạn rơi vào 3/4 dual 2
86 full đạn rơi vào giữa dual 1(tính là dual gần mình)
87 full đạn rơi vào giữa 2 biểu tượng cuối ở bảng force (tính xa mình)
88 full đạn rơi vào khe hở ngăn giữa bảng tỷ số và bảng force trợ lực
89 full đạn rơi vào viền ngăn giữa tỷ số 2 đội (loại score)
90 full giữa đầu mình

Nguồn: Cộng Đồng Số
* All Gio' O * (đã được test kĩ )
Quỹ Đạo đạn 2 bay hay fork kal ::yo:
+ Fix 14 (Chủ yếu đạn toàn cao hơn họng súng kal= 1 cái đầu )

1 cây đạn nổ ngay 89 full Tầm cao = họng súng kal (*Hay Dùng *)
2 cây 2 đạn nổ ngay 87 full Tầm cao = địch cao hơn họng súng 1 cái đầu (* Hay dùng *)
2 cây 5 đạn nổ ngay 87 full Tầm cao= họng súng kal
3 cây đạn nổ ngay 86 full Tầm cao= hơn họng súng kal 1 cái đầu (***)
3 cây 5 đạn nổ ngay 84 3.8 Tầm cao= hơn họng súng kal 1 cái đầu (* Hay dùng*)+ Fix 20

1 cây đạn nổ ngay 89 full Tầm cao= hong súng kal (* hay dùng*)
1 cây 5 đạn nổ ngay 88 3.5 Tầm cao= họng súng kal
2 cây đạn nổ ngay 87 full Tầm cao = họng súng kal
2 cây 5 đạn nổ ngay 85 3.9 Tầm cao = hơn nữa người so với họng súng kal
3 cây đạn nổ ngay 84 3.8 Tầm cao = hơn nữa người so với họng súng kal
+Thuận gió : (đối xứng chiếu sang kia nếu ở hướng bên kia)
gió hướng 9h chia 1.81
gió hướng 9hk5 chia 1.85
gió hướng 9hk10 chia1.9
gió hướng 9hk15-9hk20 chia 2
gió hướng 9h15 chia 1.65
gió hướng 9h20 chia 1.8
gió hướng 9h30 chia 1.85 ....
gió hướng 8h30 chia 2.1
gió hướng 8h chia 2.2
gió hướng 8h15 chia 2.5
gió hướng 7h30 chia 4
gió hướng 7h35 chia 3
gió hướng 7h20 chia 5
....( con lại các bạn tự khám phá )

+Gió hướng 6h chia 17(trên 87 thôi nhé )(gió này đặc biệt nhất gun bao thay đổi theo khoảng cách vì vậy sau khoảng cách 5 góc tự trừ thêm 1 góc )
ví du: 81 full gió 18 hướng 6h= -2 goc'
+ Gió hướng 12h gần chia 17( trên 87 thôi nhé) sau khoảng cách 8 góc tự cộng thêm 1 góc

+Ngược gió (đối xứng)
gió hướng 9h chia 1.81
gió hướng 9hk5 chia1.9
gió hướng 9hk10 chia 1.95
gió hương 9hk15 chia 2
gió hướng 9hk20 chia 2.1
gió hướng 8h30 chia 2.15
gió hướng 8h 10 chia 2.2
gió hướng 7h35 chia 2.25
gió hướng 7h20 chia 3
gió hướng 7h chia 5
gió hương1h35-1h40 chia 3
gió hướng 2h chia 2
....... nhìu we' we^n ràu để hôm sau chỉnh sữa

Do khoảng cách của các góc la` khác nhau ! trên 80 khác trên 70 khác trên 60 va` khoảng cách các góc ngày càng nhỏ dần nên:
Khi trừ góc của gió khủng thi` phải trừ thêm khoảng cách đó :
vậy khi trừ góc xuống dưới 70( từ trên 80 xuống 70) tự trừ thêm 1 góc
Trứ góc xuống dưới 60(tư` trên 70 xuống 60) tự trừ thêm 1 góc
Trừ góc xuống dươi 50 ( từ trên 60 xuống 50) tự trừ thêm 1 góc
Vi'du.: trừ từ trên 80 xuống 60 các bạn phải tự tru` thêm 2 góc

Tương tự như vậy khi cộng góc của gió khủng phải cộng thêm khoảng cách đó:
Cộng góc từ 60 lên 80 tự cộng thêm 2 góc
cộng góc từ 70 len 80 tự cộng thêm 1 góc
.............
ko nói cộng từ 50-60 va` 60-70 chắc các bạn cũng hiểu rồi ghi ra mắc công cười >"<
Còn bảng chia gió minh chưa hoàn thiên được vì hồi trước có đi test và làm 1 bảng Wind chart rồi nhưng lại để đâu mất tiêu !
+Nhưng mình có 1 số gió cụ thể xin post lên để bạn nào có rảnh ở nhà tư bâm' máy tính coi hướng giờ đó chia mấy vậy: (đây là 1 số vị trí cụ thể mình đã save lại nếu bạn nào có nằm vào vị trí này thì có thể vào xem và áp dụng fang lun )

(Hướng 7h30 =4h30) Thuận+ Ngược
+Thuận 25 hướng 7h30 = 8 goc' (trên 80)
+ Ngược 7 hướng 4h30=3 góc(81-78)
+ Ngược 22 hướng 7h30= 9 góc (84-75)
+ Ngược 20 hướng 4h30 ngược = 8. goc'(trên70)
+ 14 ngược hướng 4h30=4.8goc'(trên 80)
+ Ngược 14 hướng 7h30= 5.2 góc (84-79)
+ Ngựơc 15 hướng 7h30=6 góc (82-76)
+ Ngược 9 hướng 4h30=4 góc (86-82)
+ thuận 20 hướng 7h30 = 6 góc (84-90)
+ Thuận 20 hướng 7h 30 = 5.5 goc' (79-84)
+ Ngược 12 hướng 7h30= 5 góc (83-78)
+ Ngược 19 hướng 7h30=7.2 góc (83-76)
+ Thuận 10 hướng 7h30=2.5 góc(80-82)
+ Ngược 25 hướng 7h30= 10 góc (82-72)
+ Thuận 12 hướng 7h30= 4 góc (84-88)
+ Thuận 17 hướng 7h50=7 góc(83-90)

(Hướng 7h20=4h20) Thuận+Ngược
+Ngược 21 hướng 7h20 = 7.8 goc'(trên 70)
+Thuận 18 hướng 7h20= 4.8 goc'(90)
+Thuận 20 hướng 7h20= 5 góc (83-88)

(Hướng 3h=9h) thuận=Ngược
+ Ngược 23 hướng 9h30=13 goc'
+ Thuận 20 hướng 9h = 11 goc (86-83 ngược)
+ Ngược 16 hướng 3h=9 góc tròn (trên 80)
+ Ngược 22 hướng 9h 78 full ngay đâu` minh`( hay dùng nhất và hay gặp )
+ Ngược 15 hướng 3h=9 goc' tron`do dưới 70 (81-72)
+ Ngược 26 hướng 3h=14 góc (89-75)
+ Ngươc 13 hướng 3h =7 goc' tron` (82-75)
+ Thuận 21 hướng 9h = 11.2 góc (84-84nguoc)
+ Bắn ngược 24 hướng 3h= 13 .5 goc'(80-87 ngược)

(Hướng 9h30=2h30) thuận + ngược
+ Ngược 21 hướng 9h30=12 goc' (78-66)
+ Ngược 14 hướng 2h30 = 5.5 goc'
+ Ngược 24 hướng 9h30=13.7 goc'
+ thuận 23 hướng 9h30= 14 góc (80-86 ngược)

(Hướng 1h30= 10h30) thuận + ngược
+ Ngựơc 9 hướng 1h30= 3 goc'(78-75)
+ Ngược 24 hướng 1h30=9.1 goc'
+ Thuận 10 hướng 1h20=4 góc (80-84)
+ Thuận 8 hướng 1h20=3 goc'(83-86)
+ Ngược 26 hướng 1h30=10 góc (68-58)
+ Ngược 8 hướng 1h20 = 1 góc(68-67)
+ Ngược 23 hướng 1h30=6.8 góc (68-61)
+ Thuận 7 hướng 1h40=3.2 goc' ( 79-82)
+ Thuận 17 hướng 10h30= 10 goc (76-86)
+ Ngược 25 hướng 10h30= 10 góc (68-58)

(Hướng trên 9h= trên 3h ) Thuận+Ngược
+ Ngược 10 hướng 2h15 =3 góc ( trên 80)
+ Thuận 24 hướng 2h20 =11.8 goc'
+ Ngươc 21 hướng 9h10 78 full ngay đâu` minh`( Rất hay gặp )
+ Ngược 16 hướng 9h50= 9 góc(90-81)
+ Thuận 15 hướng 9h50=10 goc' (74-84)
+ Ngược 15 hướng 9h10= 8 goc'(79-71)
+ Ngược 9 hướng 9h45 = 5 góc(83-78)

(Hướng trên 10h= trên 2h) Thuận+ Ngược
+ Ngược 18 hướng 10h40= 6 góc (-77)
+ Thuận 20 hướng 2h= 11 góc
+ Thuận 16 hướng 2h = 5 goc'(88 ngược)
+ Ngựơc 20 hướng 10 h = 10.3 goc'
+ Ngược 11 hướng 10h40= 4 goc'(88-84)
+ Thuận 12 hướng 10h20=6.2 góc (90)
+ Ngựơc 9 hướng 10h20=3.5 góc (80-77)
+Thuận 15 hướng 10h40=6 góc (86-90)
+ Ngựơc 24 hướng 10h40= 12 góc (88 ngược-80)
+ Thuận 7 hướng 10h30= 2.7 goc' (80-83)
+ Ngược 23 hướng 2h20 77 vô đâu` mình ( rất hay dùng )
+ ngược 14 hướng 2h = 7 góc (84-77)

(hướng trên 11h= trên 1h) Thuận+ Ngược
+ Thuận 10 hướng 11h = 1.5 góc (trên 80)
+ Ngươc 18 hướng 11h 10 = 2 goc'
+ Thuận 7 hướng 12h50=2.5 goc (75-77)
+ Ngươc 18 hướng 1h20 =5 goc'
+ Ngược 11 hướng 1h40 = 3.95 góc(86-90)
+ Thuận 16 hướng 11h=6.2 goc(76- 82)
+ Thuận 14 hướng 11h= 4.5 góc (85- 90)
+ Ngược 21 hướng 12h30=gió0 (81-81)
+ Ngược 12 hướng 2hk10= 5.5 góc (80-74)
+ Thuận11 hướng 12h30=4 goc' (68-72)
+ Thuận 25 hướng 12h40=7 góc (81-88)
+ Thuận 26 hướng 12h50= 8 goc' (83-89 ngược)
+ ngược 17 hướng 11h = 4 góc (86-82)

(gió hướng thẳng lên trời + hướng thẳng xuống đất) ( 12h+6h) 12h luôn luôn+ 6h luôn luôn -
+ Hướng thẳng lên trơi`12h 13 =2 góc (76-78)
+ Gió hướng thẳng xuông' đât' 21 =- 3 góc (trên70)
+ Thuận 9 hướng 12h=1 góc (81-82)
+ Hướng thẳng lên trơi` 13= 1.5 goc (79-80)
+ Hướng thẳng lên trời 12 =1 góc (82-83)
+ Hướng thẳng xuống đất 18 =0.9 góc (82-81)

(hướng trên 7h= trên 5h) Thuận + ngược
+ Ngược 19 hướng 7h = 4 goc'
+ Ngược 21 hướng 7h20 =6 góc(trên 80)
+ Ngược 20 hướng 7h40= 7.4 góc (85-78)
+ Ngược 23 hướng 7h25= 9 goc' (80-71)
+ Thuận 10 hướng 7h=1 góc (79-80)
+ Ngược 22 hướng 7h 25 = 8 góc (81-73)
+ Thuận 10 hướng 7h=1 góc (79-80)
+ Thuận 11 hướng 4h50=2 góc (80-82)
+ Thuận 9 hướng 7h35= 2.5 góc (88-90)
+ Ngược 10h hướng 4h25= 4 goc' ( tren 70)
+ Ngược 15 hướng 4h35 = 5.3 goc'trên 80
+ Ngươc 25 hướng 7h10 = 8,3goc (trên 70)
+Thuận 10 hướng 7h40 = 3 góc (82-85)
+ Gió ngựơc 10 hướng 7h35=4 goc'(84-80)

(Hướng lân cận 6h) Thuận + ngược
+ Ngược 26 hướng 5h50 = 4 goc' (82-78)
+ Ngược 23 hướng 5h50= 2 goc' (85-83)
+ Ngược 18 hương' 6h10=2.9 góc(trên 70)
+ Ngược 11 hướng 6h=3.2 góc (84-81)
+ Ngược 18 hướng 5h10=4 góc (81-77)

(hướng trên 8h = trên 4h ) thuận + ngược
+Ngước 10 hướng 8h20= 4.2 goc' (trên 80 )
+Ngươc 10 hướng 8h10=5.3 goc' (83-78)
+Ngươc 16 hướng 8h20= 9 goc' (81-72)
+ Thuận 15 hướng 8hg15=7.7 góc( 84-88 ngược)
+ Bắn ngược 21 hướng 8h =10 góc (90-80)
+ Ngược 22 hướng 4h20= 10 góc (84-74)

Sau đây là cách đo khoảng cách ngoài 1 màn hình:

áp dụng trong đo khoảng cách:
sau khi đo hêt' 1 màn hình ngay chỗ đó bạn đo tiếp từ chỗ đó
+Đo= bên trái :
khỏang cách ngay đo' đến giữa đạn 2 và ss=1 góc
khoảng cách ngay đó đến vạch ngăn giữa bảng đạn và góc = 2 góc
khoảng cách ngay đó đến ghi nhớ góc = 3 góc
khoảng cách ngay đó đến giữa dual 1 = 4 góc
khoảng cách ngay đó đến 3/4 dual 2 = 5 góc
khoảng cách ngay đó đến mép cuối dual 3 = 6 góc
khoảng cách ngay đó đến giữa bảng force = 7 góc
khoảng cách ngay đó đến khe hỡ ngăn giữa bảng force và bảng tỷ số 2 đội = 8 góc
khoảng cách ngay đó đến vạch ngăn giữa tỷ số 2 đội= 9 góc
+Và sau đó bạn trừ vào ! ví du. 77 full= đo 80 xong+ khoảng cách ngay đó đến ghi nhớ góc = 3 góc !
+ Đo = bên phải :
khoảng cách ngay đó đến vạch chia tỷ số 2 đội= 1 góc
khoảng cách ngay đó đến khe hở ngăn cách giữa bảng tỷ số và bảng force =2 góc
khoảng cách ngay đó đến 4/5 bảng force ( tinh từ phải sang)= 3 góc
khoảng cách ngay đó đến giữa dual 1 = 4 góc
khoảng cách ngay đó đến 3/4 dual 2 = 5 góc
khoảng cách ngay đó đến mép cuối dual 3 = 6 góc
khoảng cách ngay đó đến ghi nhớ góc = 7 góc
khoảng cách ngay đó đến viền đen bao 3 loại đạn= 8 góc
khoảng cách ngay đó đến giữa đạn 1 và đạn 2 = 9 góc
+Để đi theo fix lực thì cần có đo khoảng cách về lực:
+Như ở trên tui ghi 70 2 cây 9.5 = 1 man` hinh` va` 60 2 cây 4.5 = 1 màn hình vây. khi fix 70 thi` lực tư` 2.45->2.95= 10 goc'
+ 2 góc ở fix 70= 1/10 bar
+ Gió mạnh nhất ở gunbound= gió hướng 9h15 ( đối với fix 55 thi` tăng 6/10 của 1 bar) vậy với các gió còn lại cac' bạn tự trừ ra với góc 55. chắc chắn sẽ phải it hơn 6/10 bar

Hôm nay bổ sung phần chia gió:
như các bạn đã biết gió 1 ở mọi hướng giờ = gió 0 ! nên coi như là 1 gió ảo nên khi lấy gió chia cho 1 số cụ thể ở hướng giờ đó !( gió từ 1->8 các ban trừ ra 1 gió và đem chia cho số cụ thể ở hướng giờ đó)
Ví du: (mình sẽ đem bảng chia gió hướng 3h +9h (thuận cũng = ngược nhé) từ 1->26 cho các bạn tham khảo)
Gió hướng 3h+9h( thuận= Ngược)
gió 1 = 0 góc (1-1=0 ; 0:1.81=0)
gió 2 = 0.552 góc (2-1=1 ; 1:1.81= 0.552)
gió 3= 1.104 góc (3-1=2 ; 2:1.81=1.104)
gió 4= 1.657 góc (...... như trên)
gió 5= 2.2 góc (.........)
gió 6= 2.76 góc (............)
gió 7=3.47góc (...........)
gió 8=3.87 góc (..............)
gió 9= 4.97 goc' (9 tron` ko trừ 9:1.81 = 4.87) từ 9 trở đi ko trừ
gió 10= 5.52 góc
gió 11=6.07 góc
gió 12=6.62 góc
gió 13= 7.18 goc'
gió 14= 7.73 góc
gió 15=8.28 góc
gió 16=8.83 góc (coi như 9 góc tròn gió hay gặp và tui cũng rất thích )
gió 17=9.39 góc
gió 18=9.94 góc ( coi như 10 góc gió hay gặp nhất và đẹp nhất tui thích nhất )
gió 19=10.49 góc
gió 20=11.04 góc
gió 21=11.6 góc
gió 22= 12.15 góc (coi như 12 góc tròn ! đã từng vài lần 78 full....hix kết quả bể đầu )
gió 23 = 12.7 góc
gió 24=13.25 góc
gió 25= 13.812 góc
gió 26 (Max) = 14.36 góc
Mình có thể đảm bảo bảng chia gió này chinh xác 95%
Còn gì thiếu xót xin bữa sau bổ sung tiếp ! Xin mọi ngưới nhớ cho 1 điều rằng siêu cao có chuẩn hay ko thì canh gió 0 phải chuẩn trước cái đã ( xin lưu ý 1 điều nữa các gió cụ thể ở trên la` only dành cho siêu cao full )
Bảng tham khảo phụ ( Vị trí trên màn, góc bắn, lực tương ứng) ( 3 hàng ngang tương ứng )


VD: Chia màn hình thành 8 phần, ở vị trí 1/8 màn hình, bắn góc 88 với lực = 3.06 cây !!
Còn 3 hàng ngang tiếp theo là 1 + 1/8 màn hình nghĩa là đã ra khỏi 1 màn tiến tới 2 màn >>>


Vd: 1 màn + 1/8 màn nữa bắn góc 72 lực 3.16 !

Dịch sang Tiếng Việt : Translate This Page Tiếng Việt Arabic Chinese Simplified Chinese Traditional Dutch French German Greek Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Arabic Bulgarian Chinese Simplified Chinese Traditional Croatian Czech Danish Dutch English Finnish Filipino French German Hebrew Greek Italian Indonesian Latvian Lithuanian Hindi Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Spanish Swedish Serbian Slovak Slovenian Ukrainian

_____________________________

NgoinhaIT.com
Leech link qua MediaFire, Reply ngay topic đó


src="http://ngoinhait.com"src="http://ngoinhait.com"src="http://ngoinhait.com"src="http://ngoinhait.com"src="http://ngoinhait.com"src="http://ngoinhait.com"src="http://ngoinhait.com"

tanqd
View Public Profile
Send a private message to tanqd
Tìm bài gởi bởi tanqdTags
bắn, công, gunbound, thức


« Previous Thread | Next Thread »


Thread Tools
Show Printable Version
Email this Page

Display Modes
Linear Mode
Switch to Hybrid Mode
Switch to Threaded Mode

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

--------------------------------------------------------------------------------

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are Off
Pingbacks are Off
Refbacks are Off

--------------------------------------------------------------------------------

Forum Rules
Forum Jump
User Control Panel Private Messages Subscriptions Who's Online Search Forums Forums Home .::[ About NgoinhaIT ]::. Thông báo Hòm thư góp ý Tuyển MOD .::[ Download Zone ]::. Operating System Linux - Unix Windows XP Windows Server Windows Mobile Windows 7 Windows Vista Drivers Collection Ghost Collection and Boot CD Mobile Softwave Mobile Applications Mobile Games Themes Others Mobile Windows Software Codecs Media Plugins & Players Security Tools Office Tools Desktop Enhancements Burning,Converter,Ripper System Tools Graphics & Designs Internet & Network Tools MultiMedia Portable Softwares Phần mềm Việt Others Scripts ASP Scripts .NET Scripts PHP Scripts Other Scripts Thư Viện Truyện Truyện vui Truyện tranh Truyện kiếm hiệp Truyện tình cảm Truyện ngắn học trò Tiểu thuyết Graphics Brushes TUT [PS] Vector & Stock Photo [PS] File PSD Plug-Ins Font Icon Wallpaper and Art Images Game Game Console Tools For Game Mini Game Game PC Ebooks Music Vietnam Music International Music Movie Vietnamese Movie International Movie .::[ IT Zone]::. IT News Xâm nhập và bảo vệ Thảo luận thâm nhập Thảo luận bảo mật Các ngôn ngữ lập trình C / C++ / C# .NET Java Visual Basic Các ngôn ngữ khác Phát tiển Web SEO HTML/Java Script/Templates Graphic / Design Hosting & Domain Hosting Domain Tin học căn bản Thủ thuật và hướng dẫn Các thiết bị phần cứng Các thiết bị số Mobile Tin tức - Sản phẩm mới Hỏi - Đáp / Kinh nghiệm Mobile Applications Máy ảnh Thiết bị âm thanh Thiết bị chơi game Support Zone .::[ Diễn Đàn Giải Trí ]::. Game Online Audition Đột kích Võ lâm truyền kỳ Fifa online Gunbound Mu Phong thần Con đường tơ lụa Cửu long tranh bá Các loại game khác Clip Clip vui Clip độc Clip Khác Hình ảnh Hình hot girl Hình hot boy Hình sexy .::[ Other Zone ]::. Rao vặt Recycle Bin
Contact Us - Ngoinha IT - Archive - Top
vBulletin® v3.x.x, Copyright ©2000-2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
The forum is developed by NgoinhaIT-Team™ 2009.
We are not responsible for any content, material that was posted by users.
Loading...+ Fix 23
1 cây đạn nổ ngay 89 full Tầm cao= họng súng xe
Đo từ trái sang phải trước ! mep' man` hình trái tại gốc mũi tên màu đỏ.điều kiện gió 0
80 full= 1 màn hình +1/5 góc của kal
81 full đạn sẽ rơi vào vạch chia tỷ số của 2 đội. ở thể loại score
82 full đạn sẽ rơi vào vạch ngăn cách giữa bảng tỷ số và bảng item force trợ lực
83 full đạn sẽ rơi vào giữa bảng force trợ lực
84 full đạn sẽ rơi vào mép cuối dual 3 (tinh' tư` trái sang)
85 full đạn sẽ rơi vào 3/4 dual thứ 2
86 full đạn sẽ rơi vào giữa dual thứ nhất
87 full đạn sẽ rơi vao` chữ (L) cuối cùng trong chữ (all)
88 full đạn sẽ rơi vào khe hở ngăn cách giữa bảng đạn và bảng item dual
89 full đạn sẽ rơi vào khoảng trống giữa dan 2 và ss
90 full đạn rơi thẳng vào đầu mình

Đo Từ phải sang ! mép màn hình phải tại gốc mũi tên màu đỏ !điều kiện gió o
80 full = 1 màn hinh+1/5 góc của kal
81 full đạn rơi vào giữa đạn 1 và đạn 2
82 full đạn rơi vào viền đen bao bọc 3 loại đạn
83 full đạn rơi vào ghi nhớ so' góc (chữ số hàng đơn vị)
84 full đạn rơi vào mép cuối dual 3 (tinh la dual xa mình)
85 full đạn rơi vào 3/4 dual 2
86 full đạn rơi vào giữa dual 1(tính là dual gần mình)
87 full đạn rơi vào giữa 2 biểu tượng cuối ở bảng force (tính xa mình)
88 full đạn rơi vào khe hở ngăn giữa bảng tỷ số và bảng force trợ lực
89 full đạn rơi vào viền ngăn giữa tỷ số 2 đội (loại score)
90 full giữa đầu mình

2 cây đạn nổ ngay 87 full Tầm cao= hơn 1 đầu người
2 cây 5 đạn nổ ngay 85 full Tầm cao = hơn nữa xe
3 cây đạn nổ ngay 84 full Tầm cao = x2 người
+ Fix 30
1 cây đạn nổ ngay 89 full Tầm cao = hơn họng súng kal 1 cái đầu
1 cây 5 đạn nổ ngay 88 full Tầm cao= hơn họng súng kal nữa người
2 cây đạn nổ ngay 86 full Tầm cao = hơn họng súng kal nữa người
2 cây 5 đạn nổ ngay 85 full Tầm cao = x2 người
+ Fix 50
1 cây đạn nổ ngay 89 full Tầm cao = gấp đôi người (*** Hay dùng )
1 cậy 5 đạn nổ ngay 87 3.7 Tầm cao= gấp đôi người (***)+ Fix 73
1 cây đạn nổ ngay 89 full Tầm cao = gấp đôi người
1 cây 5 đạn nổ ngay 88 3.8 Tầm cao = gấp đôi người
2 cây đạn nổ ngay 88 full Tầm cao= 1/3 màn hình dọc
2 cây 2 đạn nổ ngay 87 3.8 Tầm cao = 2.5 người
2 cây 5 đạn nổ ngay 87 full Tầm cao = x3 người